DATUM IZVLAČENJA :

31.12.2016

NOVOGODIŠNJI EXTRA 7/21


DOBITNA KOMBINACIJA :


 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11


IZNOS FONDA:

UPLAĆENO2158.00€
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA539.50€
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA323.70€
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA215.80€

IZNOS DOBITAKA:

VRSTA POGODAKA:BROJ DOBITAKA:IZNOS:
SA 7 POGODAKA1539.50€
SA 6 POGODAKA1323.70€
SA 5 POGODAKA1215.80€
Dobitak sa 7 pogodaka ostvaren je na 8. izvučenom broju
Dobitak sa 6 pogodaka ostvaren je na 7. izvučenom broju
Dobitak sa 5 pogodaka ostvaren je na 5. izvučenom brojuLoto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11