02
Dec

Spisak gostiju za javno izvlačenje 5.12.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. BOŽIDARKA KOVAČEVIĆ – NIKŠIĆ
2. DRAGO OSTOJIĆ - PODGORICA
3. ZDENKA GRUM – PODGORICA
4. SLAVICA MARKOVIĆ – PODGORICA
5. JOVANKA RADOVANOVIĆ – BAR
6. MILOŠ BEGOVIĆ – KOTOR
7. RADMILA GOROVIĆ – PODGORICA
8. MIJAT KRSTOVIĆ – PODGORICA
9. MILOŠ KOVAČEVIĆ – NIKŠIĆ
10. JELA NIKEZIĆ – PODGORICA
11. GOJKO RADUSINOVIĆ – PODGORICA
12. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
13. RUŽA MARKOVIĆ – PODGORICA
14. VESNA KOVAČEVIĆ – NIKŠIĆ
15. JOVANKA CRNČEVIĆ – BAR
16. DRAGO JEREDIĆ – BAR
17. MILORAD TOMAŠEVIĆ – NIKŠIĆ
18. RATKA JOVANOVIĆ – PODGORICA
19. LJILJANA VASOVIĆ – BUDVA
20. GOJKO RADUSINOVIĆ - PODGORICA

21. DESA KRSTOVIĆ – PODGORICA
22. MUHAREM DIVANOVIĆ – BAR
23. DRAGANA BULATOVIĆ – PODGORICA
24. JOVANKA RADOVANOVIĆ – BAR
25. IVA IVANOVIĆ – PODGORICA
26. LJILJANA VASOVIĆ – BUDVA
27. PETAR MALOVIĆ – BIJELA
28. VLADANA VRANEŠ - BAR
29. SNEŽANA ELEZ – PODGORICA
30. RAJKO JANKOVIĆ – PODGORICA
31. BRANKA KEKOVIĆ – BUDVA
32. DRAŽEN BULATOVIĆ – PODGORICA
33. STAŠA SAVKOVIĆ – PODGORICA
34. BORISLAV POPOVIĆ – PODGORICA
35. MARINA VIČEVIĆ – KOTOR
36. TANJA KRIVOKAPIČ – PODGORICA
37. DUNJA NIŠAVIĆ – PODGORICA
38. MAJA ĆAPIN – PODGORICA
39. VOJKA LABOVIĆ - PODGORICA

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11