25
Nov

Spisak gostiju za javno izvlačenje 28.11.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. ZDENKA GRUM - PODGORICA
2. BOSA ĐURKOVIĆ – NIKŠIĆ
3. LUKA BEGOVIĆ – BAR
4. HASAN LJULJANOVIĆ – PODGORICA
5. JELENA NIKOLIĆ – KOTOR
6. ĐURO MARTINOVIĆ – BAR
7. ŽELJKO VUJOVIĆ – CETINJE
8. KARMEN ĐURIŠIĆ – PODGORICA
9. TOŠO MAJSTOROVIČ – H.NOVI
10. UROŠ MIRKOVIĆ – PLJEVLJA
11. VITIOMIR STANOJČEV – MATAGUŽI
12. PETAR MALOVIĆ – BIJELA
13. MILKA SIMOVIĆ – PLJEVLJA
14. ZDENKA GRUM – PODGORICA
15. SNEŽANA BURIĆ – PODGORICA
16. DUŠAN TURKOVIĆ – BAR
17. VUK ŠLJIVIĆ – NIKŠIĆ
18. VUJOŠ GOLUBOVIĆ – PODGORICA
19. MILETA PAVLOVIĆ – PODGORICA
20. JAGOŠ LAKČEVIĆ - PODGORICA

21. RADOSAV BULATOVIĆ – PODGORICA
22. BILJANA MIRANOVIĆ - PODGORICA
23. SAVO KUSTUDIĆ – BIJELA
24. VUKOMAN JOVANOVIĆ – PODGORICA
25. RAJKO KISIĆ – NIKŠIĆ
26. BOSA RAKOVIĆ – PODGORICA
27. SVETO BRAJOVIĆ – DANILOVGRAD
28. JELENA GRBAVČEVIĆ – MATAGUŽI
29. MILENA POPOVIĆ – KOTOR
30. MILAN HRANDEK – PODGORICA
31. MILOŠ DAMJANOVIĆ – PODGORICA
32. RADOSAV BULATOVIĆ – PODGORICA
33. ĐORĐE BACKOVIĆ – TIVAT
34. ZLATA BULAJIĆ – ULCINJ
35. BALŠA DOGANČIĆ – SPUŽ
36. BOŽINA LAKOVIĆ – PODGORICA
37. RUŽA ŽARIĆ – PERAST
38. ZORKA ŽIVALJEVIĆ - PODGORICA
39. DRAGAN MATANOVIĆ - KOTOR

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11